چهارشنبه 4 مهر‌ماه سال 1386

در دانشگاه کلمبیا چه گذشت؟

 

جلسه سخنرانی احمدی نژاد دردانشگاه کلمبیای نیویورک، تبدیل به جلسه محاکمه رییس جمهوری اسلامی ایران توسط رییس این دانشگاه شد. لی بولینجر با اشاره به سخنان احمدی نژاد طی دوسال گذشته، به انتقاد ازوضعیت حقوق بشر درایران پرداخت واو را" دیکتاتوربی رحم کوچک" خطاب کرد.

رییس دانشگاه کلمبیا همچنین دستگیری هاله اسنفدیاری و کیان تاجبخش وممنوع الخروج کردن پرناز عظیما را غیرقابل توجیه خواند. او با اشاره به اینکه هاله اسفندیاری 105 روز درزندان انفرادی بوده است از حبس خانگی کیان تاجبخش به عنوانی اقدامی اشتباه نام برد وخواستار بازگشت وی به امریکاشد. محمود احمدی نژاد در پاسخ با وجودی که اظهارات رییس دانشگاه کلمبیا را توهین به خود دانست، اما اعلام کرد ترجیح می دهد به این سخنان جواب ندهد و حرف های خود را بیان کند.

رئیس دانشگاه کلمبیا در ادامه سخنان خود ازاحمدی نژاد خواست اجازه بدهد تاجبخش ازایران خارج شود. وی همچنین افزود کیان تاجبخش، درترم آینده این دانشگاه استاد افتخاری دانشکده برنامه ریزی شهری خواهد بود. اظهاراتی که با تشویق ممتد ششصد شرکت کننده دانشجو واساتید دانشگاه همراه بود.

رییس دانشگاه کلمبیا سپس با خطاب قراردادن محمود احمدی نژاد گفت:" چرا شما درکشورتان می ترسید ازشما انتقاد کنند و روزنامه نگاران ومنتقدان را به زندان می اندازید؟"

او افزود طی سال گذشته تاکنون 210 نفر درایران دستگیر وتحت تعقیب قرارگرفته اند وافراد زیادی درملاء عام اعدام شده اند وایران همچنان به نقض قوانین بین المللی ادامه می دهد.

او همچنین به اعدام افراد زیر هجده سال درایران اشاره کرد که طبق گزارش سازمان های حقوق بشری بیشترین تعداددرجهان به شمار میرود. بازنشستگی زودرس دانشگاهیان موضوع دیگری بود که رییس دانشگاه کلمبیا از آن انتقاد کرد.

وی افزود: "چرا زنان و بهایی ها و همجنسگرایان درکشورشما مورد آزار قرارمی گیرند؟" رییس دانشگاه کلمبیا همچنین افزود همان طور که شما با آزادی اینجا آمدید و با مطبوعات ما مصاحبه کردید، اجازه بدهید یک هیات از دانشگاه کلمبیا ودانشجویان به ایران بیاید و به دانشگاه های مختلف بروند ودرمورد آزادی بیان صحبت کنند.

موضوع هولوکاست، مورد دیگری بود که مورد اشاره قرارگرفت. رییس دانشگاه کلمبیا خطاب به احمدی نژاد گفت: "شما گفته اید هولوکاست یک "افسانه ساختگی" است. بعد هم کنفرانس هولوکاست را درتهران برگزار کردید. شما یا بسیارآموزش نادیده هستید و یا خیلی تحریک کننده؟ شما 12روزگذشته گفتید اسراییل نمی تواند به حیات خودش ادامه بدهد وپیش ازاین گفته اید که این کشور باید ازصحنه روزگار محود شود. 12 عضو هیات علمی این دانشگاه در اسراییل زندگی می کنند... آیا شما خواستار محو کردن ما ازروی زمین هستید؟"

وی سپس از محمود نژاد پرسید: "چرا شما از گروه های تروریستی درخاورمیانه حمایت می کنید؟" او سپس از دخالت های ایران درلبنان وعراق و حمایت جمهوری اسلامی از های تروریستی سخن گفت. او آنگاه با اشاره به برنامه هسته ای ایران گفت: "چرا شما دربرابرجامعه بین المللی مبارزه طلبی می کنید ومردم کشورتان را دربرابرتهدیدات بین المللی آسیب پذیرمی کنید؟ به من گفته شده است اظهارات شما باعث خجالت بسیاری ازایرانیان دراینجا شده است." وی سپس به احمدی نژاد گفت: "شک دارم که شما شجاعت روشنفکرانه داشته باشید که پاسخ بدهید."

رییس دانشگاه کلمبیا در سخنان خود همچنین با انتقاد ازکسانی که خواسته بودند احمدی نژاد به این دانشگاه دعوت نشودگفت سخنان آنها را می فهمد اما درهای دانشگاه باید به روی آزادی بیان باز باشد: "من در ارتباط با کسانی که احساس درد وناراحتی می کند اظهار تاسف می کنم، امااین سخنرانی هیچ چیزی درخصوص سخنران ندارد، بلکه نشان دهنده حق ما برای شنیدن است. ما باید بدانیم درچه دنیایی زندگی می کنیم. ما به سطوح مختلف قدرت دسترسی نداریم ولی درکارساختن فکرهاهستیم."

پیش از وی جان کوتوروث رییس دانشکده اموربین المللی دانشگاه سخنانی را ایراد کرد. کوتورث، چندین بار ازدانشجویان خواست صبور باشند و ازبلند شدن خودداری کنند.

احمدی نژاد اما بیشتر درخصوص خدا ،خانواده ومذهب صحبت کرد. به گفته خبرنگاران"پاسخ های او خام وناپخته بود ودرحد یک چهره سیاسی بین المللی نبود."

حضور روزگذشته محمود احمدی نژاد درنیویورک همراه با شدیدترین حملات رسانه های جمعی آمریکا، حضور صدها معترض به حضور وی دردانشگاه کلمبیا و همچنین افزایش اظهارات ضد ایرانی بود.

درجلوی درب دانشگاه کلمبیا جایی که محمود احمدی نژاد قراربود ساعت یک ونیم بعد ازظهر به سخنرانی بپردازد، گروه های مختلف دانشجویی وغیردانشجویی با دردست داشتن پلاکاردها وسردادن شعار برضد رییس جمهوری اسلامی ایران وهمچنین برضد برنامه هسته ای کشور، به ابراز مخالفت پرداختند.

ازجمله شعارهایی که روز گذشته در این تجمعات علیه احمدی نژاد داده شده می توان به "هیتلر هنوز زنده است"، "ایران را متوقف کنید" به همراه عکس هایی به صورت "اس اس" که عکس احمدی نژاد برروی آن نقش بسته بود اشاره کرد.

ششصد نفر از اساتید دانشگاه، دانشجویان ودانشجویان روزنامه نگاری در این جلسه سخنرانی حضورداشتند. شبکه سی ان ان هم بارها از محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری "بدنام" یاد کرد.

حضور احمدی نژاد دردانشگاه کلمبیا طی روزهای گذشته بحث زیادی را درخصوص اینکه آیا این اقدام دانشگاه کلمبیا درست بوده یا نه برانگیخت.برخی ازکسانی که مخالف حضور محمود احمدی نژاد درکلمبیا بودند حتی گفته اند کمک کنندگان به دانشگاه کلمبیا ممکن است دراهدای کمک های خود درآینده به خاطر این اقدام ریاست دانشگاه برای فرصت دادن به مردی که به گفته آنان "نهی کننده هولوکاست" وحامی "تروریسم" است، بازنگری کنند. برخی دیگراظهار داشته اند این کار نشانه آزادی بیان است واو می تواند اظهارات خود رابیان کند.

برخی از حاضران در این جلسه و موافقان و مخالفان سخنرانی احمدی نژاد، در گفت وگو با شبکه های مختلف تلویزیونی آمریکا که گزارش لحظه به لحظه از جلوی دانشگاه کلمبیا می دادند، دلایل این دعوت را از مواضع موافق و مخالف بررسی می کردند. یکی از میهمانان شبکه فاکس نیوز گفت که اگر به جای یکی ازاعضای یهودی هیات مدیره دانشگاه بود، استعفا می داد.

یکی ازدانشجویان دانشگاه کلمبیا درپاسخ این سوال خبرنگاران که برطبق آزادی بیان که قانون اساسی امریکا آن را تضمین کرده ، احمدی نژاد هم باید بتواند به بیان اظهارات خود بپردازد گفت:لازم نیست سخنان دروغ شنیده بشود.

احمدی نژاد درجریان پرسش وپاسخ خود گفت: "می خواهم گلایه کنم ازکسی که بیانیه سیاسی را قرائت کرد. ما درایران رسم مان این است که وقتی کسی را برای سخنرانی دعوت می کنیم به اساتید اعتماد و فکر می کنیم نیازنیست قبل ازسخنرانی با یک سری ادعاهاسخنران را مورد انتقاد قرار دهیم. برای همین به نظرم متنی که خوانده شد بیشترازمن، توهین به اطلاعات شنوندگان بود. بخش های سخنرانی مملو ازتوهین وغیردقیق بود وفکر می کنم ایشان تحت تاثیر رسانه ها بود که همراه با بی دقتی است. اگر چه من تحت تاثیر این رفتارغیر دوستانه نیستم."

او افزود: "اگر هولولکاست درست بود چرا نمی گذارند محققین درمورد آن از جنبه های مختلف تحقیق کنند. سوال من این بود چرا محققینی که می خواهند تحقیق کنند باید زندانی شوند؟ الان محققینی در اروپا که به دلیل تحقیق در این مورد درزندان هستند. چرا ما اجازه این کار را می دهیم. به من گفتند که به اندازه کافی تحقیق شده است اما مگر درمورد مباحث مربوط به فیزیک به اندازه کافی تحقیق نشده است؟"

"سوال دوم بود که فرض کنیم این اتفاق افتاده است؟ این اتفاق دراروپا اتفاق افتاده حالا مردم فسبطنی چه گناهی کرده اند که باید برای آن هزینه بپردازند. آنها درجنگ جهانی دوم نقشی نداشتند وبا جامعه یهودیان زندگی می کردند. درحال حاضر یهودیان ومسیحیان ومسلمانان درسراسر جهان باهم زندگی می کنند. چرا باید با یک دانشگاهی مثل من با توهین مواجه شود؟ این است آزادی بیانی که از آن سخن می گویید؟"

او سپس درخصوص انرژی هسته ای گفت: "اساسنامه آژانس می گوید همه کشورها حق دارند از انرژی هسته ای برخوردارباشند."

احمدی نژاد درپاسخ به بدرفتاری با همجنس گرایان هم گفت این موضوع درایران اساسا وجود ندارد برخلاف کشور شما. این سخن احمدی نژاد با خنده حاضرین وهو کردن مواجه شد.

یکشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1386

شخصیت انسان ها را می توان با معیارهای گوناگونی به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد. در اینجا شخصیت انسان ها نخست با نحوه ارتباطشان با دیگران به دو دسته درونگرا و برونگرا تقسیم بندی شده است.

 

شما با آگاهی یافتن از خصوصیات شخصیتی هر دو گروه قادر خواهید بود با شناسایی آنها رابطه ی بهتری با آنها برقرار سازید: 

ویژگی های شخصیتی برونگراها

1 ) علاقه مند به وقایع پیرامون خود. 

2 ) رو راست و معمولا پرحرف. 

3 ) عقیده ی خود را با عقاید دیگران مقایسه می کند. 

4 ) اهل عمل و پیشقدمی در کارها. 

5 ) به سهولت دوستان جدیدی یافته و یا با یک گروه خود را وفق می دهد. 

6 ) افکار خود را بیان می کند. 

7 ) علاقه مند به افراد جدید. 

8 ) بزرگترین وحشت وی آن است که نکند پس از یک فاجعه هولناک آخرین بازمانده بشر روی زمین باشد (ترس از قطع ارتباط با دنیای خارج و مردم.) تنهایی برای وی بسیار آزار دهنده می باشد.

9 ) از تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژی می گیرند.

10 ) خوش مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستند. 

11 ) ریسک پذیرند، سریع تصمیم می گیرند، اجتماعی هستند، درک آنها آسان است، شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران یکسان است و معاشرتی هستند. 

12 ) پس از آنکه حرف خود را زدند به گفته ی خود می اندیشند. علاقه مند به کار گروهی هستند. نقل هر مجلس می باشند. موسیقی با صدای بلند و فعالیت های هیجان انگیز را بیشتر دوست دارند.

13 ) رنگ های روشن را بیشتر دوست دارند. بیشتر از اعمال دیگران خشمگین می گردند تا اعمال خودشان. اطلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کنند. رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهند. تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران.

14 ) 57 الی 60 درصد از جمعیت زمین را تشکیل می دهند.

البته خصوصیات فوق هیچ ارتباطی با اعتمادبه نفس داشتن فرد برونگرا ندارد، یک برونگرا ممکن است اعتمادبه نفس پایینی داشته باشد. 

 

ویژگی های شخصیتی درونگرا 

1 ) علاقه مند به احساسات و افکار خودشان. نیاز به داشتن قلمرو شخصی. کم حرف، ساکت و متفکر. 

2 ) دوستان زیادی ندارد. در ارتباط برقرار کردن با افراد جدید مشکل دارد. علاقه مند به سکوت و تمرکز. از دید و بازدید های غیر منتظره و ناگهانی بیزار است. 

3 ) کارایی وی در تنهایی بیشتر است. بزرگترین وحشت وی آن است که در یک جمع شلوغ قرار گیرد. ترس از آنکه فردیت خود را از دست بدهد. از فعالیت های انفرادی انرژی می گیرد.

 65 درصد  نوابغ را درونگرایان تشکیل می دهند. 

4 ) در بین انبوه مردم بودن آنها را خسته می کند. معمولا کمرو هستند. درکشان مشکل است. اهل ایده و عقاید نو می باشند.

5 ) شخصیتی متمایز در خلوت خود و در حضور دیگران دارند. مشتاق و احساساتی می باشند. معمولا احساساتشان را بیان نمی کنند. در جمع ناآشنا ساکت اما در جمع دوستان خود راحت می باشند. تمرکزشان قوی است. برای تصمیم گیری به زمان نیاز دارند. پیش از حرف زدن می اندیشند. 

6 ) از در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگران ممانعت می کند. مایل به رویکرد آهسته اما دقیق می باشد. با مشاهده درس می آموزد (عبرت از دیگران) و پس از آموختن روش زندگی، زندگی خود را آغاز می کند. 

7 ) 25 الی 40 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند. 

 متوجه باشید که هر دوی این دو نوع شخصیت کاملا طبیعی و نرمال می باشد. برونگرایان به سوی جهان عینی متمایل بوده و درونگرایان به سوی جهان ذهنی و غیر عینی.

 

این خصوصیات هیچ ارتباطی با کمرویی درونگرایان ندارد، ممکن است آنها خیلی هم با اعتمادبه نفس باشند. . از قوانین بیزار و خواهان آزادی است.

جمعه 23 شهریور‌ماه سال 1386


پنج شخصیت سرشناس بدون تحصیلات دانشگاهی


ارنست همینگوی ( نویسنده آمریکایی)


آبراهام لینکلن ( رئیس جمهور سابق ایالات متحده )


راکفلر ( میلیاردر آمریکایی )


ویرجینیا ولف ( نویسنده بریتانیایی )


برنارد شاو ( نویسنده و نمایش نامه نویس بریتانیایی )پنج قهوه خور معروف تاریخ


ناپلئون بناپارت ( امپراطور فرانسه )


باخ ( آهنگساز آلمانی )


ژان ژاک روسو ( فیلسوف و نویسنده فرانسوی )


کانت ( نظریه پرداز آلمانی )


بالزاک ( داستان نویس فرانسوی )پنج هنرمند مشهوری که از فقر مطلق شروع کردند


وان گوگ ( نقاش معروف هلندی )


جک لندن ( نویسنده مشهور آمریکایی )


مولیر ( نمایش نامه نویس فرانسوی )


داستایفسکی ( نویسنده روسی )


ماکسیم گورکی ( نویسنده روسی )پنج چپ دست معروف جهان


چارلی چاپلین ( بازیگر و کارگردان انگلیسی – آمریکایی )


باخ ( آهنگساز آلمانی )


لئوناردو داوینچی ( نقاش و مخترع ایتالیایی )


میکل آنژ ( نقاش ایتالیایی )


کیم نوداک ( بازیگر آمریکایی )پنج پادشاهی که عمر حکومتشان زیاد بود


لویی پانزدهم ( پادشاه فرانسه ) 72 سال


ویکتوریا ( ملکه انگلستان ) 64 سال


جرج دوم ( پادشاه فرانسه ) 60 سال


لویی شانزدهم ( پادشاه فرانسه ) 59 سال


هنری سوم ( پادشاه انگلستان ) 56 سالبهره هوشی پنج شخصیت سرشناس تاریخ


- توضیح اینکه بهره هوشی افراد معمولی مابین 85 تا 115 است و افرادی که بالاتر از 125 بهره هوشی دارند ، نابغه به حساب می آیند .


گوته ( شاعر آلمانی ) 185


چارلز دیکنز ( داستان نویس بریتانیایی ) 145


ناپلئون ( امپراطور فرانسه ) 140


گالیله ( اخترشناس و ریاضیدان ایتالیایی ) 145


موتزارت ( آهنگساز اتریشی ) 150پنج نویسنده معروفی که علی رغم لیاقتشان به آنها جایزه نوبل تعلق نگرفت


لئون تولستوی


آنتوان چخوف


برتولت برشت


هنریک ایبسن


مارک تواینپنج فیلم مطرح تاریخ سینما


دزد دوچرخه ( ویتوریا دسیکا )


روشنایی های شهر ( چارلی چاپلین )


جویندگان طلا ( چارلی چاپلین )


رزمناو پوتمکین ( سرگئی ایزنشتاین )


تعصب ( دیوید دارک گریفیث )پنج زوج هنری که مدتها با هم همبازی بودند


استان لورل و الیور هاردی 105 فیلم


بود ابوت و لو کاستلو 36 فیلم


دین مارتین و جری لوئیس 17 فیلم


فرد استر و جینجر راجرز 10 فیلم


کاترین هیپبورن و اسپنسر تریسی 9 فیلمپنج فضانوردی که جزو اولین ها بودند


یوری گاگارین ( شوروی )


لی یی شپارد ( آمریکایی )


ویرجین گریسام ( آمریکایی )


تیتوف ( شوروی )


گلن ( آمریکایی )پنج بازیگر معروف ایفاگر نقش هملت


ریچارد بوربیچ


توماس بترتون


ادوین بوث


سر هنری ایرونیک


سرجانسن فوریسپنج انسان سرشناسی که در ایام پیری مهمترین کار را انجام دادند


تولستوی در 82 سالگی کتاب (( من نمی توانم ساکت باشم )) را نوشت .


جرج برناردشاو در 93 سالگی نمایشنامه (( قصه های خارق العاده پند آموز )) را نوشت


پیکاسو در 90 سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید


چرچیل در 82 سالگی کتاب (( تاریخ کشورهای انگلیسی زبان )) را نوشت .


سامرست موام در 84 سالگی کتاب (( دیدگاهها )) را نوشت .پنج یک چشم معروف جهان


هریسون ( بازیگر معروف انگلیسی )


جان فورد ( کارگردان ایرلندی )


مارکونی ( مخترع ایرلندی رادیو )


موشه دایان


جان میلتون ( شاعر و آزادیخواه انگلیسی )پنج مجرد معروف جهان


ژاندارک ( قدیس فرانسوی )


آدام اسمیت ( اقتصاددان انگلیسی )


ولتر ( نویسنده و فیلسوف فرانسوی )


شوپن ( آهنگساز لهستانی )


بتهوون ( آهنگساز آلمانی ) 


پنج هنرمند معروفی که حقوقدان بودند


ژول ورن( نویسنده فرانسوی )


تاگور ( شاعر و نویسنده هندی )


فرانتس کافکا ( نویسنده چک )


پل سزان ( نقاش فرانسوی )


چایکوفسکی ( موسیقیدان روسی

   1       2    >>